Почистване на тераса

На ул. “Мария Кюри” в град Пловдив – почистена тераса

 

Може би около година терасата не е била поддържана.

 

Прах, влага, засъхнали листа,  замърсяване по плочките – като че ли терасата е остаряла преждевременно.

Ние се ангажирахме да отстраним мръсотията и да освежим терасата.

За тази цел първо почистихме дебелия пласт изсъхнали листа и прах.

След което прахосмукирахме на сухо.

Едва тогава започна почистването на плочките.

Приложихме професионален почистващ препарат за теракота.

По-замърсените места третирахме по-агресивно с препарат и механичен натиск.

Работихме ръчно, с твърда четка.

При по-големи квадратури е удачно да бъде почистено с машина.

Ъглите и фугите изискват  ръчно почистване с четка, дори и при работа с машина.

 

Мръсотията е напълно премахната, следите от грубите замърсявания са отстранени.

Усещането за чистота на терасата е възстановено.

Разбира се, при ежемесечно почистване всяка тераса ще изглежда винаги добре, а плочките й няма да се захабят.

 

 

Преди и след почистване:

 

Тераса, непочиствана дълго време.

 

Наслоено замърсяване и изсъхнали листа врху открита тераса.

 

Подготовка за почистване на тераса.

 

Подготовка за почистване на тераса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистена тераса.

 

………………..

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД