Кв. Остромила в Пловдив – почистване

Почистени дограми

и стъкла след ремонт

 

 

Тук искахме да Ви покажем различни части от прозорците, преди и след почистването.

Замърсяванията са от строителен прах, мазилка, боя.

Почистено бе двустранно – отвън и отвътре.

 

Етапи на почистването:

Началото: сухо прахосмукиране на дограми и первази.

 

Третиране с препарат, отстраняващ строителни замърсявания.

 

Финално почистване на стъклата и дограмите.

 

Кафявите дограми се полират с препарат.

Первазите биват почистени също.

 

 

Внимание:

Препаратите са специално подбрани за дограми и стъкла.

Инструментите за почистване не трябва да нараняват дограмите и стъклата.

 

Преди и след почистване:

Замърсени дограми след ремонт.

 

Дограма, зацапана с боя и мазилка до

 

 

 

 

Почистена врата след ремонт.

 

 

 

Налепи от мазилка и боя. Замърсяване по прозорци от ремонт. Замърсена дограма.

 

Почистено от хартиено тиксо, бо и мазилка. Почистени прозорци.

 

 

 

 

Покрити със строително замърсяване дограми и перваз.

 

Почистени дограма и перваз. Почистено.

 

 

 

Замърсен прозорец. Замърсена дограма. Замърсени прозорци след ремонт.

 

Почистени прозорци. Почистен прозорец.

Почистен прозорец. Почистени прозорци.

 

 

Почистени:

Почистени дограми -вътрешна част. Почистени дог.ама и стъкла. Почистени прозорци, двустранно.

 

……………

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

 

“Габрая Професионално почистване” ЕООД