Машинно пране на автотапицерия

Машинно пране на купе на лек автомобил в Пловдив

 

При употребата на автомобилите е  напълно естествено купето на колата да се запрашава и замърсява.

Когато не се почиства редовно, интериорът на автомобила се похабява.

Възниква въпросът как да бъде почистено купето, а тапицерията – изпрана.

Фирмите за професионално почистване като нас могат ефективно да изпълнят тази задача.

Какво е предимството на нашата работа?

  • Почистваме на сухо запрашеното купе – под, седалки, багажник;
  • Машинно изпираме в дълбочина автотапицерията на колата;
  • Дълбочинното изпиране е последвано от машинно изплакване, при което мръсотията бива напълно изсмукана от седалките;
  • Мокетите също биват машинно изпрани;
  • Багажникът може да бъде почистен също, при желание на клиента;
  • Таблото и вратите почистваме, твърдите повърхности полираме с професионален препарат;
  • Таванъткорите на вратите, в случай, че са тапицирани), могат да бъдат внимателно изпрани с машината, само когато  е стабилно закрепена тапицерията им.
  • Силнозомърсените места от седалките подлагаме на действие с по-агресивни професионални препарати и ръчно запиране. Едва тогава изпираме седалките.

 

 

 

Преди и след машинно пране и почистване в купе на лек автомобил:

 

Силнозамърсен под на лека кола.

 

Почистен мокет и стелки на автомобил.

 

 

 

 

Силнозапрашено табло на лека кола.

Почистено и полирано табло.

 

 

 

 

Замърсена кора на врата на лека кола.

Почистена кора на врата.

 

 

 

 

Силнозамърсено табло на кола.

Почистено и полирано табо след силно замърсяване.

 

 

 

Замърсени седалки на лека кола, значително замърсени.

 

Машинно изпрана седалка на лек автомобил.

 

 

Машинно изпран тапициран таван на лек автомобил:

Изпран таван на кола, машинно.

 

…………………

“С УСЕТ ЗА ЧИСТОТА!”

“Габрая Професионално почистване” ЕООД